EXPLICIT CONSENT TEXT

Explicit Consent Text

İşbu Aydınlatma Metni, EFF Organizasyon tarafından işletilmekte olan www.gictc.com.tr (“kamubilgiveiletişimteknolojilerikonferansı”) adlı internet sitesi aracılığıyla işlenecek kişisel verileriniz hakkında tarafınızdan onay alınması amacıyla hazırlanan açık rıza metnidir. Siz üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde kişisel verilerinizin, bilginize sunulan Aydınlatma Metni ve Kanun’a uygun olarak; EFF Organizasyon Limited Şirketi ("EFF Organizasyon") insan kaynakları, operasyonel süreçlerin yürütülmesi, sponsorlar ile organizasyonların yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, doğrudan veya dolaylı bağlı grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden veri sahiplerinin faydalanabilmesi, müşteri ve/veya üye ve izleyici alışkanlıklarının saptanması, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda tercihlerinizi belirlemek, buna ilişkin araştırma, bilgilendirme yapabilmek, pazarlama ve reklam çalışmalarımızı şekillendirmek, talep ve şikayetlerin takibini yapabilmek adına, kimlik kategorisi kapsamında ad ve soyadınız, iletişim kategorisi kapsamında cep telefonu numaranız ve kişisel mail adresiniz, mesleki deneyim kategorisi kapsamında pozisyon/meslek bilgileriniz, müşteri işlem kategorisi kapsamında fatura ve firma bilgileriniz EFF Organizasyon işyeri ve müşterilerine/üyelerine hizmet sunduğu, işbirliği içerisinde olduğu sponsor firma/şirket/kurum/kuruluş tarafından sunulun hizmet, forum, konferans, aktivite, lansman gibi hizmet alanlarında çekilen fotoğraf ve video kayıtlarınız, EFF Organizasyon’un mevzuattan ve/veya sözleşmelerden kaynaklanan hukuki ve/veya ticari yükümlülüklerini yerine getirmesi ve/veya şirket tanıtım broşürlerinde ve dijital platformlarda paylaşması için ve/veya bilgi teknolojileri korumaları alanında azami tedbirleri alması için ve kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde EFF Organizasyon’un birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında paylaşılmasını onaylıyor musunuz?

Açık Rıza Metni’ni okudum. Kişisel verilerimin yurtdışına aktarılmasını onaylıyorum. Kişisel verilerimin işlenmesini onaylıyorum.

Book Your Place At The Event

Register!